Lithium
Chemical Name Grade Molecular Formula Code Quntity Cas Description
Lithium 99“ Li6.94 1213-1730 25g k7439-93-2l kFSLl3
Lithium bromide monohydrate 99.9“ LiBrEH2O104.86 7030-1731 25g k85017-82-9l
Lithium carbonate 99“ Li2CO373.89 1214-4130 25g k554-13-2l
Lithium carbonate 99“ Li2CO373.89 1214-5150 500g k554-13-2l
Lithium carbonate 99.95“ 14mesh Li2CO373.89 1214-5756 500g k554-13-2l
Lithium chloride 99“ LiCl42.39 1214-8130 25g k7447-41-8l
Lithium chloride 99“ LiCl42.39 1214-9150 500g k7447-41-8l
Lithium chloride 99.9“ LiCl42.39 7030-4731 25g k7447-41-8l
Lithium chloride monohydrate 99.9“ LiClEH2O60.41 7030-5731 25g k85144-11-2l
Lithium chromate dihydrate 99“ Li2CrO4E2H2O165.91 1214-0150 500g k7789-01-7l kDSl
Lithium fluoride 99.9“ LiF25.94 7030-6731 25g k7789-24-2l
Lithium germanate, powder 99“ Li2GeO3134.48 7320-6738 25g

Lithium hydroxide monohydrate 99“ LiOHEH2O41.96 1215-1150 500g k1310-65-2l
Lithium niobate 99.9“ LiNbO3147.85 1220-8737 25g k12031-63-9l
Lithium nitrate 99“ LiNO368.95 1215-4130 25g k7790-69-4l kFSLl1
Lithium nitrate 99“ LiNO368.95 1215-5150 500g k7790-69-4l kFSLl1
Lithium nitrate 99.9“ LiNO368.95 7031-0731 25g k7790-69-4l kFSLl1
Lithium oxide 99.5“ 100mesh Li2O29.88 7031-1726 5g k12057-24-8l
Lithium oxide 99“ Li2O29.88 7031-1727 25g k12057-24-8l
Lithium peroxide 99“ Li2O245.88 7031-3738 25g k12031-80-0l kFSLl1
Lithium sulfate monohydrate 99“ Li2SO4EH2O127.96 1216-2130 25g k10102-25-7l
Lithium sulfate monohydrate 99“ Li2SO4EH2O127.96 1216-3150 500g k10102-25-7l
Lithium sulfate monohydrate 99.9“ Li2SO4EH2O127.95 7031-4731 25g k10102-25-7l
Lithium sulfide 99.9“ 200mesh Li2S45.95 7031-5736 25g k12136-58-2l
Lithium telluride 99“ approx. Li2Te141.49 7031-6738 25g

Lithium zirconate 99“ 80mesh Li2ZrO3153.10 1205-0336 25g k12031-83-3l

Go to Index of High Purified Metals and Compounds